0(262) 744 44 83

a??k a??k
											STK’s?d?r
Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Değerlerimiz;

  • Sosyal sorumluluğun ve sağlık hizmetlerinin saygınlığına yaraşır şekilde hareket eder, etik değerleri temel alırız.
  • Din, dil, ırk, sosyo-ekonomik ayrım yapmaksızın insana değer veririz.
  • İnsanı fiziksel, ruhsal ve sosyolojik bir bütün olarak ele alır, üç unsurun iyilik halini gözetiriz.
  • Çevreye ve toplum vicdanına hak ettiği önemi gösterir ve bu yönde davranırız.
  • Sürekli gelişime ve öğrenmeye inanırız.
  • Çalışanlarımız, destekçilerimiz, tedarikçilerimiz ve bizden hizmet almayı kabul edenlerimizle takım ruhuna inanırız.
  • Tüm paydaşlarımıza şeffaf ve dürüst bir kurum davranışı sergilemeyi taahhüt ederiz.

 

Misyonumuz;

Maddi yetersizlikler içinde eğitimini sürmekte olan tıp fakültesi öğrencilerine toplumun inancını taşıyarak; yüzünü bilime dönmüş, mesleğini ve toplumunu seven, doğaya sahip çıkan,  hastayı fiziksel ve ruhsal bir bütün olarak değerlendiren, din, dil, ırk ayrımı yapmayan, dünya ile entegre güncel tıp bilgisine sahip “Geleceğin Hekimlerinin” yetişmesi, tüm hastaların eşit sağlık hizmeti alabilmesi ve doğanın korunmasını da içine alarak YARINLARIMIZA YATIRIM YAPMAKTIR.

 

Vizyonumuz;

Misyonumuza uygun olarak sağlık hizmetinin sunumu ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması yolunda ülkemizde lider, dünyada örnek bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

 

Hakkımızda;

Vakfımız, 1986 yılında, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere maddi kaygı duymaksızın hizmet vermek amacıyla Ayhan Tokgöz, Dr. Aydın Arıcı, Dr. Gülbin Gökçay ve Dr. İrfan Gökçay tarafından kurulmuştur. Medeni Kanun’un 903. maddesine göre hizmet vermeye başlayan vakfımızın hiçbir ideolojik görüş veya sermaye grubu ile herhangi bir bağı veya bağımlılığı yoktur.

Bugüne kadar 34.000 kişi ve kuruluş vakfımıza ayni ve nakdi bağış yapmıştır. Bu bağışlar, bölge halkına sunulan eğitim, gıda, giyim, sağlık yardımlarının yanında, 25 yataklı hastane olarak yapılan, uzun dönem Lokman Hekim Tıp Merkezi olarak hizmet veren binanın inşaatında ve işletmesinde kullanılmıştır. 

Temmuz 1987 – Aralık 2012 tarihleri arasında, 236.000’i ücretsiz olmak üzere toplam 695.000 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir.  Sosyal komitemiz tarafından belirlenen ve maddi yetersizlik içinde olan hastalarımızın tüm teşhis ve tedavileri tamamen ücretsiz gerçekleştirilmiştir.

·         Dezavantajlı bir bölgede hastane inşa ederek halka destek sağlayan ilk sivil toplum kuruluşu,

·         Ülkemizde hem organizasyon ve hem de operasyon aşamasında geri dönüşüm yapan ilk sivil toplum kuruluşu,

·         Ülkemizde “Yeşil Kart” uygulaması 1993 yılında başlarken Biz 1991 yılında hastalara “Mavi Kart” uygulaması başlatan ilk sağlık kuruluşu / sivil toplum kuruluşu olma özelliğini barındırıyoruz.

·         Ülkemizde hurda araç lastiklerini toplayıp geri dönüşüme kazandıran ilk kuruluş

Bu ve bunun gibi birçok adımın ilki olmakla gurur duyuyoruz.

2012 yılı sonunda içinde bulunduğumuz koşullar gereği Tıp Merkezi kapatılarak sağlık hizmetleri sonlandırılmıştır. Diğer sağlık kurumları ile yapılan protokoller ile ekonomik yoksunluk içerisindeki hastaların tedavilerinin devamlılığı sağlanmıştır / sağlanmaktadır.

2005 yılından bu yana hizmet vermekte olan Lokman İlk Yardım Eğitim şirketi ve 2016 yılında kurduğumuz Lokman Hekim OSGB sosyal fayda sağlayabilmek yolundaki mihenk taşlarımız olmuştur. Bu iki iştirak halen çok sayıda ulusal, uluslararası markaya eğitim ve İş Sağlığı Güvenliği hizmeti sunmakta, elde edilen gelir misyonumuz doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Böylece kurumlar kanuni yükümlülüklerini yerine getirirken ‘Geleceğin Hekimleri’nin yetişmesine de katkı sağlayarak, hiçbir ilave bütçe ve efor sarf etmeden bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış oluyorlar.

Uzun yıllar buyunca insan sağlığı için emek veren vakfımız bugün “YETİŞ DOKTOR” projesi ile aynı zamanda sağlığın geleceğine de yatırım yapmaktadır. Bu proje ile;  Maddi yetersizlikler içinde kendini yalnız hisseden tıp fakültesi öğrencilerine toplumun inancını taşıyoruz.

Biz onlara “GELECEĞİN HEKİMLERİ” diyoruz.

2016 yılından bu yana 55 mezun verdik. Onlar da şimdi ülkemizin çeşitli yerlerinde hekimlik görevlerine başladılar. Elbette bir kısmı uzmanlık eğitimine devam ediyor. 2020 / 2021 eğitim dönemi için eğitimi devam eden 58 bursiyerimiz dışında yeni hekim adaylarına da destek olabilmeyi hedefliyoruz.

İlaveten 2016-2017 eğitim döneminden itibaren okumaya istekli 400 kadar ilköğretim ve lise çağındaki çocuğumuzun eğitim ihtiyaçlarını karşılayıp, ayni destek olarak teslim ediyoruz.

İnsanımıza olduğu kadar doğaya karşı da sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye gayret eden vakfımız; 1989 Ekim ayı itibarı ile geri dönüşebilir katı atıkları (atık ve hurda kağıt, kola kutusu, naylon, plastik, pet) toplamaya başlamıştır.  Vakfımız tarafından başlatılan bu çalışma günümüzde de hala devam etmektedir. 31 yıldır ülkemizde geri dönüşüm faaliyetini, amatör ruh ve profesyonel ekiple sürdüren tek sivil toplum kuruluşuyuz.

Kuruluşuna “eşit sağlık hizmetleri” düsturu ile başlamış, yıllar içerisinde misyonuna eklediği sosyal sorumlulukları, hayata geçirdiği çok sayıda yeni ve başarılı uygulama ile önder olmuş, 34 yıldır doğrudan yana yolunu hiç değiştirmeyen vakfımızın amacı; Geleceğin Hekimlerinin yetişmesi, maddi ihtiyaç duyan çocuklarımızın eğitimi, ailelerin bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunmasını da içine alarak YARINLARIMIZA YATIRIM YAPMAKTIR.

Bugün geldiğimiz noktada başarılarımızın gururunu yaşarken, daha fazla insana ve yarınımıza yatırım yapabilmek adına her gün daha büyük bir şevkle çaba sarf ediyoruz.

Bu uzun fakat anlamlı yolculuğumuzda yanımızda olduğunuzu bilmek bizi daha da güçlendiriyor.  

Saygılarımızla,


Uz. Dr. Ayhan TOKGÖZ 
Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Top