0(262) 744 44 83

açık açık STK’sıdır
Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Değerlerimiz;

- Sosyal sorumluluğun ve sağlık hizmetlerinin saygınlığına yaraşır şekilde etik değerleri temel alırız;
- Din, dil, ırk sosyo-ekonomik ayrım yapmaksızın insana değer veririz;
- İnsanı fiziksel, ruhsal ve sosyolojik bir bütün olarak ele alır ve bu üç unsurun iyilik halini gözetiriz;
- Çevreye, toplum vicdanına ve değerlerine duyarlıyız;
- Sürekli gelişmeyi ilke ediniriz;
- Çalışanları, destekçileri, tedarikçileri ve hizmet alanlarıyla takım ruhunu destekler ve tüm 
  paydaşlarımıza dürüst bir iş ve kurum davranışı sergilemeyi taahhüt ederiz.

Vakfımız;  uzman, idealist  genç hekimler Dr. Ayhan Tokgöz, Dr. Aydın Arıcı, Dr. Gülbin Gökçay, Dr. İrfan Gökçay tarafından, ülkemizde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere, maddi kaygı duymaksızın hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. 1986 yılında Medeni Kanun’un 903. maddesine göre hizmet vermeye başlayan Vakfımızın hiçbir ideolojik görüş veya sermaye grubu ile herhangi bir bağlılığı ve / veya bağımlılığı yoktur. Sağlık, iş güvenliği ve eğitim hizmetleri sunumu ve  bağışçıların katkısı ile sosyal fayda sağlayan Vakfımız kar amacı gütmemektedir.

Bugüne kadar 34.000 kişi ve kuruluşun yaptığı ayni ve nakdi bağışlar; bölge halkına sunulan eğitim, gıda, giyim, sağlık yardımlarının yanında, 25 yataklı hastane olarak yapılan, uzun bir dönem Lokman Hekim Tıp Merkezi olarak hizmet veren binanın inşaatında ve işletmesinde kullanılmıştır. 

Temmuz 1987 – Aralık 2016 tarihleri arasında, 236.000’i ücretsiz olmak üzere toplam 695.000 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir.  Sosyal Komitemiz tarafından belirlenen ve maddi imkansızlık içerisinde olan hastalarımızın tüm teşhis ve tedavileri tamamen ücretsiz gerçekleştirilmiş / gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca 2016-2017 eğitim döneminde okumaya istekli 431 ilköğretim / lise öğrencisine eğitim desteği sağlanmakta, 100 Tıp Fakültesi öğrencisine eğitim bursu verilmektedir.

- Ülkemizde gece kondu mahallesinde hastane inşa eden ilk sivil toplum kuruluşu,
- Ülkemizde hem organizasyon ve hem de operasyon aşamasında geri dönüşüm yapan ilk
  sivil toplum kuruluşu,
- 1991 yılında hastalara Mavi Kart uygulaması başlatan ilk sağlık kuruluşu / sivil toplum kuruluşu
  (Yeşil Kart uygulaması 1993 yılında başlamıştır.)
- Ülkemizde hurda araç lastiklerini toplayıp geri dönüşüme kazandıran ilk kuruluş,
- Sözde değil gerekli tüm araştırmaları yaparak gerçek fakir hastayı bulup çok yönlü hizmet veren ilk vakıf
  olma özelliğimiz ile PEK ÇOK İLKE İMZA ATTIK.

İnsanımıza olduğu kadar doğaya karşı da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek isteyen Vakfımız, 1989 Ekim ayı itibarı ile geri dönüşülebilir katı atıkları (atık ve hurda kağıt, kola kutusu, naylon, plastik, pet) toplamaya başlamıştır.  Vakfımız tarafından başlatılan bu çalışma günümüzde de halen devam etmektedir. 29 yıldır ülkemizde geri dönüşüm faaliyetini amatör ruh ve profesyonel ekiple sürdüren tek sivil toplum kuruluşuyuz.

Kuruluşuna etik sağlık hizmetleri ile başlamış, ancak yıllar içerisinde misyonuna eklediği sosyal sorumlulukları, hayata geçirdiği çok sayıda yeni ve başarılı uygulama ile ÖNDER, 30 yıldır İSTİKRARLA hizmet sunumuna devam eden Vakfımızın amacı; gerçekten ihtiyaç duyan çocuklarımızın eğitimi, ailelerin bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması  ve doğanın korunmasını da içine alarak  YARINLARIMIZA YATIRIM YAPMAKTIR.

Bugün geldiğimiz noktada başarılarımızın gururunu yaşarken, daha fazla insana ve yarınımıza yatırım yapabilmek adına her gün daha fazla çaba sarf etmekteyiz.

Bu uzun fakat anlamlı yolculuğumuzda,  sizlerin de yanımızda olduğunuzu bilmek gücümüze güç katmaktadır.

Saygılarımızla,
Uz. Dr. Ayhan TOKGÖZ
Genel Sekreter

Top