0(262) 744 44 83

a??k a??k
											STK’s?d?r
İlk Yardım Eğitimi Almak İstiyorum..

İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMAK İSTİYORUM..

İşletmeler, 6331 Sayılı İSG Kanunu ile zorunlu oldukları Temel İlkyardım, İlkyardım Güncelleme ve Yangın eğitimlerini Lokman Eğitim’den alarak çocuklarımızın burslarına destek olabilirler.

NEDEN LOKMAN EĞİTİM?

- Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın iştiraki olup, elde edilen gelir okuma istekli ilköğretim çocukları ve tıp
  fakültesi öğrencilerinin eğitim bursu fonuna aktarılmaktadır.

- 2005 yılından bu yana hizmet veren kurumumuz tecrübesi ile öne çıkmaktadır.

- 10 yıldan bu yana yapılan eğitimler sonucu Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarı
  ortalamamız %98 dir.

- Eğitmenleri iletişim yeteneği güçlü, eğitim alan ile empati kurmayı bilen, pedagoji nosyonu olan
  kişilerden seçilmektedir.

- Hem İstanbul ve hem de Kocaeli'nde iki ayrı eğitim merkezi bulunmaktadır.

- Aynı gün içerisinde birden çok eğitim sınıfı planlayacak kadroya sahiptir.

- Eğitim organizasyonlarında kurumun talep ve uygunluğunu gözönüne alarak planlama yapmaktadır.

- Edindiği tecrübe ile Türkiye genelinde eğitimleri organize etmekte, eğitim alan kurumların tek
  muhatabı olarak kurumdaki iş gücü kaybını önlemektedir. Ülke genelinde raporlamayı ve planlamayı
  tek elden yürütmektedir.

- Eğitimler tamamlandıktan sonra elde edilen gelirin hangi öğrencilerin bursuna aktarıldığı her yılın
  sonunda ilgili kuruma rapor edilmektedir. Böylece, işletmeler ilave hiçbir emek ve bütçe sarf etmeksizin
  aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmış olmaktadır.

İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

Kurumumuz 2005 yılından bu yana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ilkyardım eğitim merkezi olup, alanında uzman ve Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış eğitmenler ile sertifikalı ilk yardım eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

- Sertifikalı Temel ilkyardım Eğitimi (16 saat)
- İlkyardım Güncelleme Eğitimi (8 saat)
- İlkyardım Semineri (2/4/8 saat)

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ:

İlkyardım Yönetmeliğinin 19. maddesinde belirtildiği üzere (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

İLKYARDIM EĞİTİMİ İÇERİĞİ:                      

- Genel İlkyardım Bilgileri
- Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
- Temel Yaşam Desteği
- Kanamalarda İlkyardım
- Yaralanmalarda İlkyardım
- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
- Zehirlenmelerde İlkyardım
- Hayvan Isırmalarında İlkyardım
- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
- Boğulmalarda İlkyardım
- Havale
- Şok
- Hava yolu tıkanıklıkları
- Kan şekeri
- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

www.lokmanegitim.com

Top