Skip to main content

Bir teşekkür de İstanbul Üniversitesi’nden. Tıp fakültesi öğrencilerine verdiğimiz burs desteği Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından verilen plaketle ödüllendirildi. Desteğinizle büyüyoruz.