İlk Yardım eğitimi alarak
Geleceğin Hekimleri'ne Destek Ol

İlk Yardım Eğitimi hizmetlerinden yararlanabilir, 
aynı zamanda kurumunuz adına bursu fonu oluşturabilirsiniz.
Verilen hizmet karşılığı oluşan kaynağın hangi öğrencinin eğitim bursuna dönüştüğü rapor ve teşekkür sertifikası ile kurumlara iletilir. Böylece kurumlar ilave efor ve bütçe sarf etmeden sosyal sorumluluk projesine destek olmuş olur ve KSS raporlarına dahil edebilirler. Ama daha da önemlisi gerçekleştirmeleri mevzuatlarla zorunlu kılınan bir uygulamaya ödedikleri bedelin ticari gelire değil “Geleceğin Hekimleri”nin yetişmesi için burs fonuna dönüşmesinin haklı gururunu yaşarlar.

10 yıldan bu yana yapılan eğitimler sonucu Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarı ortalamamız {a2dc233282bc296f1bd4a0feea3a6c92be4c263502931ccac95ab6aff0645ae3}98 dir.
Eğitmenleri iletişim yeteneği güçlü, eğitim alan ile empati kurmayı bilen, pedagoji nosyonu olan kişilerden seçilmektedir.
Edindiği tecrübe ile Türkiye genelinde eğitimleri organize etmekte, eğitim alan kurumların tek muhatabı olarak kurumdaki iş gücü kaybını önlemektedir. Ülke genelinde raporlamayı ve planlamayı tek elden yürütmektedir.
Detayları Gör

Daha Fazla

Kurumunuz İçin

Hizmet Al

İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

Kurumumuz 2005 yılından bu yana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ilkyardım eğitim merkezi olup, alanında uzman ve Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış eğitmenler ile sertifikalı ilk yardım eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

– Sertifikalı Temel ilkyardım Eğitimi (16 saat)
– İlkyardım Güncelleme Eğitimi (8 saat)
– İlkyardım Semineri (2/4/8 saat)

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ:

İlkyardım Yönetmeliğinin 19. maddesinde belirtildiği üzere (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

İLKYARDIM EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

                 

– Genel İlkyardım Bilgileri
– Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
– Temel Yaşam Desteği
– Kanamalarda İlkyardım
– Yaralanmalarda İlkyardım
– Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
– Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
– Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
– Zehirlenmelerde İlkyardım
– Hayvan Isırmalarında İlkyardım
– Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
– Boğulmalarda İlkyardım
– Havale
– Şok
– Hava yolu tıkanıklıkları
– Kan şekeri
– Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

İlk Yardım eğitimi alarak
Geleceğin Hekimleri'ne Destek Ol

İlk Yardım Eğitimi hizmetlerinden yararlanabilir, 
aynı zamanda kurumunuz adına bursu fonu oluşturabilirsiniz.
Verilen hizmet karşılığı oluşan kaynağın hangi öğrencinin eğitim bursuna dönüştüğü rapor ve teşekkür sertifikası ile kurumlara iletilir. Böylece kurumlar ilave efor ve bütçe sarf etmeden sosyal sorumluluk projesine destek olmuş olur ve KSS raporlarına dahil edebilirler. Ama daha da önemlisi gerçekleştirmeleri mevzuatlarla zorunlu kılınan bir uygulamaya ödedikleri bedelin ticari gelire değil “Geleceğin Hekimleri”nin yetişmesi için burs fonuna dönüşmesinin haklı gururunu yaşarlar.