OSGB Hizmeti Alarak
Geleceğin Hekimleri'ne Destek Ol

Verilen hizmet karşılığı oluşan kaynağın hangi öğrencinin eğitim bursuna dönüştüğü rapor ve teşekkür sertifikası ile kurumlara iletilir. Böylece kurumlar ilave efor ve bütçe sarf etmeden sosyal sorumluluk projesine destek olmuş olur ve KSS raporlarına dahil edebilirler.
2013 yılından bu yana çok sayıda kuruma, alanında tecrübeli İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi ve İSG Uzmanları ile hizmet verilmektedir. Amacımız İş Sağlığı ve Güvenliği alanında; hem çalışan hem de işverene çözüm odaklı yaklaşımlarla, zaman/ maliyet faktörlerini de gözeterek kalıcı fayda üretmektir.

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili   danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemesi

İşyeri Hekimliği

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

Acil Durum Planlaması

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

Temel Yangın Eğitimi

İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu eğitimlerin verilmesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

Sertifikalı İlk yardım Eğitimi

Lokman Hekim Ortak Sağlık Güvenlik Merkezi’nde sertifikalı eğitim verilmektedir:

Detayları Gör

Daha Fazla

Kurumunuz İçin

Hizmet Al

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ”30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KANUNUN GETİRDİKLERİ

Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır.

KANUN KAPSAMI

Sayı sınırı olmaksızın;

– Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar,
– Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri,
– Tarım vb. dahil tüm işkolları kanun kapsamına dahil edilmiştir.

İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılmaktadır. Tehlike sınıfı tespitinde; 
işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır.

– Çok tehlikeli  (A sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)
– Tehlikeli  (A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)
– Az Tehlikeli  (A , B , C sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)

Kanun ile birlikte bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi iş güvenliği profesyonellerinin
görev yapması gerekmektedir.

– İş Güvenliği Uzmanı (Mühendisler, Mimarlar, Teknik Öğretmenler,)
– İşyeri Hekimi ( Doktor )
– Diğer Sağlık Personeli (Hemşire, Sağlık memuru)

İşverenler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alabilme imkanına sahiptir.

OSGB Hizmeti Alarak
Geleceğin Hekimleri'ne Destek Ol

Verilen hizmet karşılığı oluşan kaynağın hangi öğrencinin eğitim bursuna dönüştüğü rapor ve teşekkür sertifikası ile kurumlara iletilir. Böylece kurumlar ilave efor ve bütçe sarf etmeden sosyal sorumluluk projesine destek olmuş olur ve KSS raporlarına dahil edebilirler.
2013 yılından bu yana çok sayıda kuruma, alanında tecrübeli İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi ve İSG Uzmanları ile hizmet verilmektedir. Amacımız İş Sağlığı ve Güvenliği alanında; hem çalışan hem de işverene çözüm odaklı yaklaşımlarla, zaman/ maliyet faktörlerini de gözeterek kalıcı fayda üretmektir.